Bingo FM Bingo FM Bingo FM Bingo FM

- advertentie -

Utrecht wil een islamitische begraafplaats, maar wie gaat die beheren?

UTRECHT - Een grote meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad wil dat de stad een islamitische begraafplaats krijgt. Maar de raad is verdeeld over de vraag of de gemeente eisen kan stellen aan de toekomstige beheerders. Daarvoor zijn twee gegadigden, die niet willen samenwerken. Veel partijen in de raad willen dat de begraafplaats voor alle moslims wordt opengesteld, maar het lijkt het erop dat het vooral een begraafplaats voor Soennieten gaat worden.

De wens om een speciale begraafplaats voor moslims aan te leggen leeft al lang in de stad. De discussie daarover gaat al meer dan tien jaar terug, maar is urgent geworden omdat door de coronapandemie overledenen niet gerepatrieerd kunnen worden naar bijvoorbeeld Marokko of Turkije. Daar wordt op Islamitische wijze begraven. Het geloof stelt daar namelijk bijzondere voorwaarden aan. En daarvan is de eeuwige grafrust. In Nederland kennen we die alleen op zogenoemde bijzondere begraafplaatsen, die beheerd worden door een kerkgenootschap. De orthodox-joodse gemeenschap heeft bijvoorbeeld eeuwige grafrust op de begraafplaats aan het Zandpad.


Kerkgenootschap


Utrecht kent op algemene begraafplaatsen Daelwijck en Kovelswade velden voor moslims, maar daar geldt geen eeuwige grafrust. In Utrecht zijn twee Soenitische organisaties die graag een begraafplaats willen beheren. Als deze organisaties als kerkgenootschap aangemerkt kunnen worden, is de gemeente verplicht om ruimte te bieden om hun begraafplaats in te richten. Vandaag praatte de gemeenteraad over de voortgang van dat proces.

Alle partijen die deelnamen aan het debat zijn voorstander van een Islamitische begraafplaats in Utrecht. De PVV was niet aanwezig bij het debat, hoe die partij over het plan denkt is dus niet duidelijk. De meeste partijen willen dat de gemeente vaart maakt, dit jaar zou een dergelijke begraafplaats gerealiseerd moeten zijn. "De noodzaak van een Islamitische begraafplaats werd pijnlijk duidelijk tijdens de eerste lockdown", zegt Rick van de Zweth (PvdA), die daarmee doelt op het feit dat overledenen niet terug konden naar hun geboorteland. "Wat betreft de PvdA moet de mogelijkheid van eeuwige grafrust zo snel mogelijk gerealiseerd worden. En dat betekent echt tempo. Wat ons betreft nog dit jaar." Die oproep krijgt brede steun in de gemeenteraad.


Tempo


Volgens Wethouder Kees Diepeveen wordt het tempo niet door hem bepaald, maar door de twee partijen die het kerkhof moeten gaan beheren. Zij moeten een aanvraag doen, en die is er nog niet. De wethouder verwacht dat dit de komende zomer gaat gebeuren.

De wethouder is met twee partijen in gesprek. SMUO met de partners Milli Grs Utrecht, Diyanet Ulu Moskee en Moskee Omar Al Farouk. De andere partij is BIBIN. Deze partij beheert sinds een jaar een Islamitische begraafplaats in Groningen. Beide partijen hebben een Soennitische grondslag. Diepeveen schrijft in een brief: "BIBIN en SMUO werken niet samen en wensen dat vooralsnog ook niet te doen. Er is een te groot verschil in de grondslag."


Hamlaan


Voor een Islamitische begraafplaats is er ruimte op de begraafplaats Tolsteeg. Een groot vlak is ongebruikt en zou in erfpacht uitgegeven kunnen worden. Een tweede optie is een veld aan de Hamlaan in Vleuten. Dat veld heeft de bestemming begraafplaats, maar is nu nog ongebruikt. De gemeente geeft de voorkeur aan Tolsteeg. Maar de wethouder gaf nadrukkelijk aan dat de Hamlaan opnieuw in beeld zou kunnen komen.

Partijen in de raad maken zich geen zorgen over de locatie, maar wel over de beheerders. Diverse partijen zouden graag zien dat alle moslims een plek kunnen krijgen op de islamitische begraafplaats. Maar Ismail el Abassi (DENK) duidde dat door te stellen dat Nederland al eeuwen aparte begraafplaatsen kent voor Katholieken en Protesteanten. "We moeten de bijzondere begraafplaatsen niet veralgemeniseren", zo betoogde hij.


Toelatingsbeleid


Wethouder Diepeveen gaf aan dat de wet hem niet toestaat eisen te stellen aan het toelatingsbeleid van beheerders van begraafplaatsen. "De houder van de begraafplaats bepaalt wie er wordt begraven", hield de wethouder de raad voor.

Het wachten is nu op een aanvraag van n van de kandidaten. Daarna neemt de gemeente een besluit en zal ongetwijfeld ook de gemeenteraad er nog over willen praten.


Reageren op dit bericht? Mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.
Nieuwsoverzicht uit de Domstad

- advertentie -
- advertentie -
- advertentie -
- advertentie -