Bingo FM Bingo FM Bingo FM Bingo FM

- advertentie -

Dit is het vernieuwde plan van de minister voor de verbreding van de A27 bij Utrecht

PROVINCIE UTRECHT/UTRECHT - Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft vandaag het nieuwe tracébesluit voor de A12, A27 en A28 rond Utrecht openbaar gemaakt. Het nieuwe plan wijkt maar weinig af van het eerdere besluit uit 2016. Belangrijk verschil is de toename van het aantal hectare bos dat nieuw wordt aangelegd.

Het plan van de minister voorziet in aanpassingen aan de snelwegen ten zuiden en ten oosten van de stad. Daar staan in de spits veel files en de verwachting is dat die files in de toekomst zullen toenemen. Een onderdeel van het plan is de verbreding van de bak bij Amelisweerd. Daartegen is veel verzet in de wijken rondom de snelweg en van actievoerders die vrezen voor het verlies van een strook bos bij Amelisweerd.
Meer weten? Hier kun je het hele tracébesluit vinden.

Besluit vernietigd


In 2016 lag er ook al een tracébesluit, maar dat werd vernietigd door de Raad van State vanwege de stikstof-problematiek. Het dwong de minister om het plan te herschrijven. Dat is nu gebeurd, het resultaat is een dossier met vele duizenden pagina's. Daarin staat dat er flink meer bomen geplant gaan worden. "Het totale oppervlakte boscompensatie buiten het NNN (Natuurnetwerk Nederland, red.) is daarbij toegenomen van 38,1 ha in het ontwerp-tracébesluit 2016 naar 64,70 ha in het tracébesluit 2020."

De meeste nieuwe bomen komen rond of bij de snelwegen. Maar daarmee zou niet voldoende gecompenseerd worden, en daarom is ook gekeken naar andere gebieden. Zo zou er een groot nieuw bos moeten komen bij Haarzuilens, lukt dat niet dan wordt uitgeweken naar een gebied buiten de provincie Utrecht. Daarnaast komen er extra bospercelen bij Bunnik en vlakbij het KNMI, maar dat was al bekend uit de plannen van 2016.


Minder bos


Opvallend is dat Het Utrechts Landschap en de gemeente De Bilt bezwaar hebben gemaakt tegen boscompensatie bij de afrit De Bilt op de A27. Samen met anderen hebben zij gepleit voor minder nieuw bos op die plek. De minister heeft dat verzoek gehonoreerd.

De verschillen tussen de plannen van 2016 en 2020 zijn ook groot op het gebied van watercompensatie. "De belangrijkste reden is dat na overleg met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de gemeente Utrecht gekozen is om verschillende kleinere watercompensatiegebieden te bundelen op een nieuwe plek langs de Kromme Rijn," zo schrijft het ministerie. "Door deze bundeling is het mogelijk de watercompensatie te combineren met een impuls voor natuur."


Rechtop


Verder zijn de verschillen met het eerdere tracébesluit gering, het gaat vooral om details. Zo zullen de geluidsschermen niet een klein beetje schuin komen te staan (10 graden), maar rechtop. Zo kunnen ze beplant worden, en krijg je 'groene' schermen. Ook komt er een dassentunnel aan de oostzijde van de A27 onder de Nieuwe Weteringseweg. En er komt een extra droge buis, als eco-passage bij de Koningsweg. Ook aan de vleermuizen is gedacht, zij krijgen bij de Meidoornkade in Houten een eigen eco-passage. "Deze verbindt de groenstructuur tussen Houten en kasteel Heemstede, die een essentiële vliegroute voor vleermuizen vormt."

Tenslotte heeft het ministerie gekeken naar de ligging van zogenoemde werkterreinen. Dat zijn stukken grond die nodig zijn voor de verbouw van de snelwegen. Omwonenden en andere betrokkenen hadden bezwaren tegen de vorm en ligging van een aantal van die terreinen. Zo zouden ringslangen bedreigd worden door de ligging van één van die terreinen. Het ministerie zegt zo veel mogelijk met de bezwaren rekening te hebben gehouden en heeft de geplande terreinen aangepast.


Stikstof


Om te voorkomen dat het tracébesluit opnieuw wordt vernietigd op basis van de stikstof-problematiek is het project onderdeel van de 'Spoedwet Aanpak Stikstof'. Eén van de maatregelen daarin was dat op snelwegen niet harder meer gereden mag worden dan 100 km/u. Daardoor ontstaat ruimte om een aantal bouwprojecten alsnog uit te voeren.

Met name op dit onderdeel zullen de tegenstanders van de verbreding kritisch zijn. De verwachting is dat zij opnieuw bij de Raad van State zullen vragen om vernietiging van het tracébesluit. De groep Vrienden van Amelisweerd kondigde eerder al aan in beroep te gaan. Als de bezwaren slagen, kan de aanpak van de snelwegen rond Utrecht op de tocht komen te staan.

Het ministerie rekent erop dat het nieuwe plan de goedkeuring van de Raad van State zal krijgen. In dat geval moet het project in 2029 klaar zijn.


Reageren op dit bericht? Mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.

Lees ook
Nieuwsoverzicht uit de Domstad

- advertentie -
- advertentie -
- advertentie -