Bingo FM Bingo FM Bingo FM Bingo FM

- advertentie -

Commissie: 'Nog steeds vragen over gevolgen verbreding A27 bij Amelisweerd'

UTRECHT - De Commissie voor de milieueffectrapportage (MER) vindt dat het nog steeds niet duidelijk is wat de gevolgen voor de natuur zijn van de voorgenomen verbreding van de A27 bij Amelisweerd. De commissie wil dat er nog meer onderzoek wordt gedaan.

Zo wordt er in het rapport uitgegaan van een voorspelling over de hoeveelheid te verwachten verkeer die uit 2016 stamt. De commissie wil weten of die voorspelling nog steeds klopt. Nieuwe cijfers moeten onderbouwen dat wegverbreding nog steeds nodig is.

Ook is niet duidelijk of de door de verbreding veroorzaakte toename van de stikstofuitstoot de omliggende natuur beschadigt. Verder vraagt de commissie zich af welk effect het geluid van het wegverkeer heeft op broedvogels.


Verwachte gevolgen


Minister Cora van Nieuwenhuizen had de commissie gevraagd om het zogeheten 'milieueffectrapport 2020' te beoordelen. Daarin staat beschreven wat de verwachte gevolgen van de verbreding zijn.

De commissie beoordeelde een eerdere versie van het rapport al. Toen waren er onder meer nog vragen over een ondergrondse schermwand die water moet keren en over de vraag waar er archeologisch onderzoek moest worden verricht. Die twee vragen zijn volgens de commissie nu wel voldoende beantwoord in het aangevulde rapport.


Doorstroming


De minister wil de A12 en A27 ten zuiden en oosten van de stad verbreden om de doorstroming rond de stad te verbeteren. Nu staan er dagelijks lange files bij knooppunt Rijnsweerd. Ook op de A12 bij Lunetten loopt het vaak vast.

De plannen waren in een vergevorderd stadium. Maar de Raad van State floot het ministerie terug in het kader van de stikstofproblematiek. Om een nieuw Tracťbesluit te mogen nemen, moest de minister onder meer de Milieu Effect Rapportage herzien.

Het ministerie laat weten het rapport niet verder aan te vullen. In plaats daarvan komt er een rapport voor de hele A27/A12 bij Utrecht, waarin ook de werkzaamheden voor de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) worden meegenomen.


Reageren op dit bericht? Mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.

Lees ook
Nieuwsoverzicht uit de Domstad

- advertentie -
- advertentie -
- advertentie -